Epilepsi

Epilepsi, halk arasında bilinen adıyla sara, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani aşırı ve beklenmeyen elektriksel uyarılarına bağlı olarak ortaya çıkan, sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olan bir durumdur. Hastalık her 100 hastada ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ortaya çıkmaktadır. Nöbetler değişik şekillerde ortaya çıkabilir, hastalık bulaşıcı değildir. Ailesel bir hastalık olarak düşünülen epilepside genetik faktörlerin etkinliği net değildir.Epilepsi gen ve çevrenin etkisinde kompleks kalıtım özelliği göstermektedir. Çeşitli gen mutasyonlarının epilepsinin alt gruplarıyla bağlantısı gösterilmiştir. Voltaj kapılı ve ligant kapılı iyon kanal proteinlerini kodlayan çeşitli genlerin epilepsiyle bağlantısı bulunmuştur. Genetik yapısı halen araştırılmaktadır.