Araştırma & Geliştirme (ARGE)

Tıpta, özellikle hastalıkların patogenezi konusunda, yeni bilgilerin öğrenilmesi ve daha üstün teknolojilerin bulunması ile ivmesi her geçen gün artan gelişim ve değişim, kuşkusuz, klinisyenliğin iki temel unsuru olan tanı koyma ve tedavi etme süreçlerini kapsamlı biçimde etkilemektedir. Günümüzde, yeni bir bilginin veya teknolojinin bilimsel araştırma sahasından klinik uygulama sahasına geçişi eskisine oranla çok daha hızlı olmaktadır. Araştırmadan uygulamaya bu hızlı geçiş, eğer yeni bulgular güçlü bilimsel kanıtlara dayandırıldığı sürece, tanı ve tedavide sağlayacağı güncellik ile, hastaya kuşkusuz yararlıdır.

Tıpta büyük gelişim ve değişim gösteren alanların başında Genetik bilimi ve uygulamaları gelmektedir. Genetik alanındaki yeni bir bilgi veya teknoloji, ön görülenden çok daha kısa bir sürede araştırma sahasından uygulama sahasına geçebilmektedir. Bu konularda klinisyenlerin sıklıkla gereksindiği;

  • Genetik tanısı yeni başlayan hastalıklar
  • Genetik tanı panelleri genişletilen hastalıklar
  • Genetik danışma yaklaşımlarındaki yeniliklere ilişkin güncellik

genetik tanı servisi veren hizmet birimleri ve klinisyenler arasında kurulacak ‘sürekli’ iletişim ile mümkün olacaktır.

Bu bağlamda, Genklinik, profesyonel bir kadronun, hekime moleküler ve hücresel genetik inceleme olanaklarını en iyi biçimde sunmak amacıyla kurmuş olduğu bir genetik tanı merkezi ve araştırma – geliştirme laboratuvarıdır. Bu bağlamda yeni ve güncel teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi, ya da dünyada geliştirilmiş olan teknolojilerin ülkemizde uygulanması amacı ile ArGe çalışmalarımız bulunmaktadır. Genklinik’in tüm hekimlerimize ve hastalarımıza klinik tanı ve tedavi sürecinde yararlı olması umudu ve etkin bir işbirliği dileğiyle …